Website liên kết
Giới thiệu
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGHỀ, LÀNG NGHỀ TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ vào tiêu chí làng nghề đang sản xuất, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát trên 7 huyện và thành phố Đông Hà, trong đó có 31 xã, 2 phường, 3 thị trấn. Theo số liệu điều tra trên toàn tỉnh có 61 nghề, 44 làng nghề sau đây: Huyện Hải Lăng 10 làng, Triệu Phong 4 làng, Đakrông 6 làng, Gio Linh 17 làng, Vĩnh Linh, Hướng Hóa và Cam Lộ 2 làng/địa phương, riêng TP Đông Hà chỉ có 1 làng nghề.

Theo điều tra trong 61 nghề, làng nghề ta phân thành các ngành nghề sau: Trên toàn tỉnh hiện có 4 làng nghề nấu rượu men lá, rượu cần, rượu Kim Long; 21 làng nghề chế biến hải sản (trong đó có 10 làng làm nước mắm; 10 làng hấp sấy cá và 1 làng làm ruốc bột); 5 làng làm bún bánh; 4 làng nghề làm chổi đót; 7 làng nghề nón lá; 2 làng nghề làm giá đỗ; 2 làng nghề dệt thổ cẩm; 5 làng làm nghề khai thác đá; 3 làng làm nghề mây tre đan. Các nghề dưới đây chỉ có 1 làng như: Dệt xăm lưới, thêu ren, làm mứt gừng, làm hến, làm nem chả, sản xuất cáo chè vằng, rèn, nghề đậu phụ và làm dầu tràm.

Qua điều tra cho thấy về lĩnh vực sản xuất của các nghề, làng nghề khá đa dạng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Các cơ sở ngành nghề ở nông thôn có quy mô nhỏ lẻ và lao đông không thường xuyên, chủ yếu lao động theo thời vụ. Hiện nay trên toàn tỉnh có  44 làng nghề đang hoạt động sản xuất trong đó 15 làng nghề phát triển có quy mô và xây dựng đạt tiêu chí đã được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống gồm các làng nghề sau đây: 1 - làng nghề nấu rượu Kim Long (xã Hải Quế), 2 - làng nghề nước mắm Mỹ Thủy (xã Hải An), 3 - làng nghề làm nước mắm ở Gia Đẳng (xã Triệu Lăng), 4 - làng nghề chổi đót Văn Phong (xã Hải Chánh), 5 - làng nghề mứt gừng Mỹ Chánh (xã Hải Chánh), 6 - làng nghề làm nón lá Văn Quỹ (xã Hải Tân); 7 - làng nghề làm nón lá Văn Trị (xã Hải Tân); 8 - làng nghề làm nón lá ở Trà Lộc (xã Hải Xuân), 9 - làng nghề bánh ướt Phương Lang (xã Hải Ba), 10 - làng nghề giá đỗ Lam Thủy (xã Hải Vĩnh), 11 - làng nghề bún, bánh ở Linh Chiểu (xã Triệu Sơn), 12 - làng nghề bún, bánh ở Thượng Trạch (xã Triệu Sơn), 13 - làng nghề nón lá ở Bố Liêu (xã Triệu Hòa), 14 - làng nghề bún, bánh ở Cẩm Thạch (xã Cam An), 15 - làng nghề sản xuất cao chè vằng ở Định Sơn (xã Cam Nghĩa). 

Theo số liệu điều tra của 61 nghề, làng nghề, các nghề, làng nghề tập trung chủ yếu ở các huyện như: Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong. Trong số nghề, làng nghề nói chung, số nghề, làng nghề truyền thống còn khá khiêm tốn, chiếm gần 46%. Các nghề, làng nghề truyền thống tập trung ở Hải Lăng, Triệu Phong. Hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 15 làng nghề truyền thống trên tổng số 44 làng nghề. Đây là thực tế đáng trăn trở trong công tác gìn giữ, bảo lưu các làng nghề truyền thống.

Qua đó ta thấy sự phân bố và phát triển nghề, làng nghề giữa các thôn không đồng đều, chủ yếu tập trung vào các vùng nông thôn có nhiều lao động nhàn rỗi. Tại các huyện Gio Linh và Triệu Phong và Đakrông có số lượng nghề, làng nghề nhiều hơn các huyện khác nhưng chưa có nghề, làng nghề nào được công nhận là làng nghề truyền thống, đây cũng là một vấn đề cần được quan tâm.

Các bài viết khác

Bản đồ làng nghề
Thống kê truy cập
  
  
trực tuyến 45
tất cả 74073
Thành viên 0
  
Thăm dò ý kiến
  
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu