Website liên kết
Giới thiệu
GIỚI THIỆU VỀ NGHỀ, LÀNG NGHỀ TỈNH QUẢNG TRỊ
Trong những năm qua, các nghề, làng nghề trên địa tỉnh đã đóng góp tích cực vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên hầu hết các cơ sở ngành nghề nông thôn vẫn còn tình trạng thiếu vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp thị quảng bá sản phẩm. Về kỹ thuật sản xuất, nhiều cơ sở ngành nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn đã dùng nguồn điện để vận hành máy sản xuất, giải phóng một phần sức lao động bằng chân tay nhưng nhiều khâu vẫn còn làm theo kiểu thủ công.

Việc duy trì và phát triển các nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hoá lâu đời của địa phương, các làng nghề còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp một phần không nhỏ vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.

Kết quả khảo sát điều tra về các nghề, làng nghề là căn cứ khoa học giúp các cấp uỷ Đảng và chính quyền từ huyện đến tỉnh nắm được tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất, môi trường ở các làng nghề để có chủ trương phát triển bền vững phù hợp; giúp các cơ quan quản lý có những chính sách hỗ trợ để cũng cố, khôi phục và phát triển các làng nghề trong tỉnh. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tạo sự liên kết giữa các làng nghề, nghệ nhân, thợ thủ công và các doanh nghiệp trong việc dạy nghề, tiếp cận các thông tin thị trường, thông tin khoa học và công nghệ mới hướng tới phát triển bền vững các nghề và làng nghề ở nông thôn dựa trên nền tảng kiến thức nhằm mục tiêu nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo cho cư dân nông thôn và miền núi; nâng cao kỹ năng khai thác thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông thôn nhằm triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đưa thông tin về KH&CN đến với mọi người./.  

Các bài viết khác

Bản đồ làng nghề
Thống kê truy cập
  
  
trực tuyến 46
tất cả 74074
Thành viên 0
  
Thăm dò ý kiến
  
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu