Website liên kết
Giới thiệu
(18/10/2016) Căn cứ vào tiêu chí làng nghề đang sản xuất, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát trên 7 huyện và thành phố Đông Hà, trong đó có 31 xã, 2 phường, 3 thị trấn. Theo số liệu điều tra trên toàn tỉnh có 61 nghề, 44 làng nghề sau đây: Huyện Hải Lăng 10 làng, Triệu Phong 4 làng, Đakrông 6 làng, Gio Linh 17 làng, Vĩnh Linh, Hướng Hóa và Cam Lộ 2 làng/địa phương, riêng TP Đông Hà chỉ có 1 làng nghề.
(18/10/2016) Trong những năm qua, các nghề, làng nghề trên địa tỉnh đã đóng góp tích cực vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên hầu hết các cơ sở ngành nghề nông thôn vẫn còn tình trạng thiếu vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp thị quảng bá sản phẩm. Về kỹ thuật sản xuất, nhiều cơ sở ngành nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn đã dùng nguồn điện để vận hành máy sản xuất, giải phóng một phần sức lao động bằng chân tay nhưng nhiều khâu vẫn còn làm theo kiểu thủ công.
 
Bản đồ làng nghề
Thống kê truy cập
  
  
trực tuyến 8
tất cả 146234
Thành viên 0
  
Thăm dò ý kiến
  
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu