Website liên kết
Chỉ số Môi trường
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

 TCVN 5937 - 2005

STT Thông số Đơn vị
Giá trị tới hạn
Trung bình 1 giờ Trung bình 24 giờ Trung bình 8 giờ Trung bình năm
1 O3 µg/m3

180 

80 

120 


2 Bụi PM10 µg/m3150 50 
3 Bụi lơ lửng (TSP) µg/m3

300 

200 140 
4 NO2 µg/m3

200 

40 
5 So2 µg/m3

350 

125 50 
6 Pb µg/m31,5 0,5 
7 CO µg/m3

30000 10000 

Các bài viết khác

Bản đồ làng nghề
Thống kê truy cập
  
  
trực tuyến 51
tất cả 74094
Thành viên 0
  
Thăm dò ý kiến
  
Đánh giá của bạn về website này
Rất đẹp
Dễ nhìn
Đạt yêu cầu